Accés Confrares

Vist: 1237

Secció de la web de les Caramelles del Roser restringida a l'ús intern dels membres de la Confradia. 

Per accedir als continguts d'aquesta secció és necessari disposar de nom d'usuari i contrasenya. L'accés és prohibit a les persones no autoritzades. Els confrares no registrats poden crear un compte nou, que serà verificat i autoritzat tant aviat com sigui possible.

La informació continguda dins d'aquesta secció és del tipus: 

i només és d'interès per als membres de la Confraria i es considera que no és necessari ni convenient que estigui a disposició del public en general.

Per accedir a la part restringida de la web, feu servir el següent formulari de registre: