perfilcaramellairespetit

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto

Asociación

Renovación de la Junta Directiva parar el periodo 2018-2020

Modificaciones aprobadas, a petición de la junta,  por la Asemblea General Ordinaria celebrada el pasado 14 de setiembre de 2018.

- Presidente:                    Josep Fiter i Vila

- Vice-Presidente:            Joan Guàrdia i Martinez

- Secretario:                     Miquel Uribe i Robert (pasa de vocal a secretari)

- Tresorero:                      Miquel Carrera i Busquets

- Vocal:                            Adolf Pardo i Valls

- Vocal:                            Hernan Collado

- Vocal:                            Manel Marsó i Fabrega (Director)

- Vocal:                            Jofre Bardolet Casadevall (Director adjunto)

Bajas respecto a la Junta Directiva del 2015 :

- Secretario:                     Joan Tortades i Roca

- Vocal:                             Josep Oriol Chumillas i Coromina

- Vocal:                             Ramon Rial i Carbonell

 

Nueva Junta Directiva escogida en la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 15.05.15, constituïda por:

- Presidente:                     Josep Fiter i Vila

- Vice-Presidente:              Joan Guàrdia i Martinez

- Secretario:                      Joan Tortades i Roca

- Tresorero:                       Miquel Carrera i Busquets

- Vocal:                             Miquel Uribe i Robert

- Vocal:                             Adolf Pardo i Valls

- Vocal:                             Josep Oriol Chumillas i Coromina

- Vocal:                             Ramon Rial i Carbonell

- Vocal:                             Manel Marsó i Fabrega (Director)

La junta directiva se suele reunir cinco o seis veces al año, siempre que haya cuestiones o proyectos para decidir. 

Legalització de la Associació Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta.

L’any 1988 es va decidir legalitzar l’associació i fer-ne la inscripció reglamentària. Es van redactar i aprovar en assemblea els estatuts i es van presentar al Departament deJustícia, a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques  de la Generalitat de Catalunya.

El 20 de maig d 1988 es va dictar la RESOLUCIÓ d’inscripció de l’Associació de la Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el n.9.940 i NIF G-58636040 i la DILIGÈNCIA d’inscripció dels estatuts de l’esmentada associació.

Els estatuts foren lleument modificats el desembre de 2013 per adequar-los a la nova legislació.

Els estatuts consten dels títols habituals del règim d’associacions:

    - Denominació i finalitats de l’associació

    - Deures dels membres de l’associació

    - Organització: assemblea general i junta directiva (composició i atribucions)

    - Règim econòmic i disciplinari i normativa de dissolució.

Aquests estatuts estan sempre a disposició de qui els vulgui consultar. Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres clicant aquí.

La junta directiva es sol reunir cinc o sis cops l’any, sempre que hi ha qüestions o projectes per decidir.

L’assemblea general ordinària es fa cada any, a començament de temporada, per fer l’aprovació de la memòria anual, aprovar l’estat de comptes i el pressupost, presentar el repertori i el pla d’assaigs i actuacions, presentar nous membres, si s’escau, i debatre qualsevol tema que convingui a l’associació.

La junta directiva actual està constituïda per:

             President: Santi Riera i Subirachs

             Vicepresident: Joan Colomer i Cornelles

             Secretari: Joan Rodriguez i Planas

             Tresorer: Miquel Carrera i Busquets

             Vocals: Josep Capdevila i Sinusia

                          Xavier Rosell i Ballús

             Director: Manel Marsó i Fabregà

La junta directiva es sol reunir cinc o sis cops l’any, sempre que hi ha qüestions o projectes per decidir.