perfilcaramellairespetit

Aquesta web utilita cookies per oferir una millor experiència i servei.

Al navegar o utilitzar els nostres serveis acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració de cookies en qualsevol moment mitjançant el teu navegador predeterminat.

Accepto

Associació

Renovació de la Junta Directiva per al periode 2018-2020

Modificacions aprovades, a petició de la junta,  per la Assemblea General Ordinaria celebrada el passat 14 de setembre de 2018.

- President:                     Josep Fiter i Vila

- Vice-President:             Joan Guàrdia i Martinez

- Secretari:                     Miquel Uribe i Robert (passa de vocal a secretari)

- Tresorer:                      Miquel Carrera i Busquets

- Vocal:                           Adolf Pardo i Valls

- Vocal:                           Hernan Collado

- Vocal:                           Manel Marsó i Fabrega (Director)

- Vocal:                           Jofre Bardolet Casadevall (Director adjunt)

Baixes respecte a la Junta Directiva del 2015 :

- Secretari:                      Joan Tortades i Roca

- Vocal:                            Josep Oriol Chumillas i Coromina

- Vocal:                            Ramon Rial i Carbonell

Legalització de l'Associació Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta.

L’any 1988 es va decidir legalitzar l’associació i fer-ne la inscripció reglamentària. Es van redactar i aprovar en assemblea els estatuts i es van presentar al Departament de Justícia, a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques  de la Generalitat de Catalunya.

El 20 de maig de 1988 es va dictar la RESOLUCIÓ d’inscripció de l’Associació de Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el n.9.940 i NIF G-58636040 i la DILIGÈNCIA d’inscripció dels estatuts de l’esmentada associació.

Els estatuts foren lleument modificats el desembre de 2013 per adequar-los a la nova legislació.

Els estatuts consten dels títols habituals del règim d’associacions:

    - Denominació i finalitats de l’associació

    - Deures dels membres de l’associació

    - Organització: assemblea general i junta directiva (composició i atribucions)

    - Règim econòmic i disciplinari i normativa de dissolució.

Aquests estatuts estan sempre a disposició de qui els vulgui consultar. Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres clicant aquí.

La junta directiva se sol reunir cinc o sis cops l’any, sempre que hi ha qüestions o projectes per decidir.

L’assemblea general ordinària es fa cada any, a començament de temporada, per fer l’aprovació de la memòria anual, aprovar l’estat de comptes i el pressupost, presentar el repertori i el pla d’assaigs i d'actuacions, presentar nous membres, si s’escau, i debatre qualsevol tema que convingui a l’associació.

Nova Junta Directiva escollida a la assemblea extraordinaria celebrada el passat 15.05.15, constituïda per:

- President:                     Josep Fiter i Vila

- Vice-President:              Joan Guàrdia i Martinez

- Secretari:                      Joan Tortades i Roca

- Tresorer:                       Miquel Carrera i Busquets

- Vocal:                            Miquel Uribe i Robert

- Vocal:                            Adolf Pardo i Valls

- Vocal:                            Josep Oriol Chumillas i Coromina

- Vocal:                            Ramon Rial i Carbonell

- Vocal:                            Manel Marsó i Fabrega (Director)

La junta directiva se sol reunir cinc o sis cops l’any, sempre que hi ha qüestions o projectes per decidir.

Els caramellaires registarts poden consultar l'acta de la reunió consultant aquí :

 

La junta directiva actual està constituïda per:

             President: Santi Riera i Subirachs

             Vicepresident: Joan Colomer i Cornelles

             Secretari: Joan Rodriguez i Planas

             Tresorer: Miquel Carrera i Busquets

             Vocals: Josep Capdevila i Sinusia

                          Xavier Rosell i Ballús

             Director: Manel Marsó i Fabregà

La junta directiva se sol reunir cinc o sis cops l’any, sempre que hi ha qüestions o projectes per decidir.